Оборудване

 • project

  Екструдираща машина от 5000 тона

 • project

  Излекуване при стареене

 • project

  Леярска работилница

 • project

  Работилница за екструдиране

 • project

  Напълно автоматичен стереоскопичен склад за плесени

 • project

  Цех за мухъл

 • project

  Машина за линейно рязане с цифрово управление

 • project

  Двойна теглеща машина на САЩ Glencoe

 • project

  Вертикални производствени линии за пълна автоматизация на окислителна електрофореза

 • project

  Автоматични вертикални складове за готова продукция

 • project

  Напълно автоматични транспортни линии

 • project

  Хомогенизираща печка

 • project

  Товарна зона на физическия център за разпределение

 • project

  Опаковъчен цех

 • project

  Физически център за разпределение

 • project

  Производствена линия за топлоизолационни профили

 • project

  Пясъкоструйна машина

 • project

  Цех за пречистване на отпадни води

 • project

  Вертикален автоматичен окислителен линеен контролен център

 • project

  Автоматично управление на складове

 • project

  Вертикална пръскаща производствена линия за дървесни зърна

 • project

  Вертикален склад

 • project

  Пречиствателна станция

 • project

  Леярска работилница